สมการ “อยู่รอด - ยั่งยืน ยกระดับผู้ส่งออกไทย เข้มแข็งด้วยดิจิทัล
วิทยากร
EXAC Admin 01 EXIMADMIN
คำอธิบายหลักสูตร
---
วัตถุประสงค์
---
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
---
ระดับเนื้อหา
---
การรับวุฒิบัตร
---
รายละเอียดเพิ่มเติม
---
สมการ “อยู่รอด - ยั่งยืน ยกระดับผู้ส่งออกไทย เข้มแข็งด้วยดิจิทัล
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
สิทธิประโยชน์ทางการค้า
สิทธิประโยชน์ทางการค้า
กระบวนการส่งออกและนำเข้า
กระบวนการส่งออกและนำเข้า
กลยุทธ์การวางแผนบุกตลาด E-Commerce
กลยุทธ์การวางแผนบุกตลาด E-Commerce
การเปลี่ยนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์สู่ปฏิบัติการ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
การเปลี่ยนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์สู่ปฏิบัติการ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
เทคนิคการเลือก Logistic Service Providers
เทคนิคการเลือก Logistic Service Providers
การสร้างจุดต่างให้สินค้า ความยืดหยุ่นในการปรับรูปแบบ และการควบคุมมาตรฐาน
การสร้างจุดต่างให้สินค้า ความยืดหยุ่นในการปรับรูปแบบ และการควบคุมมาตรฐาน
วางหมากการผลิตพิชิตตลาดส่งออก (Production Management)
วางหมากการผลิตพิชิตตลาดส่งออก (Production Management)
กลยุทธ์และการนำองค์กรเพื่อการเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพ
กลยุทธ์และการนำองค์กรเพื่อการเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพ
เหลียวหลังแลหน้าหาทางปิดความเสี่ยงทางธุรกิจ
เหลียวหลังแลหน้าหาทางปิดความเสี่ยงทางธุรกิจ
จับกระแสการบริหารซัพพลายเชนแบบผู้ส่งออกมืออาชีพ (Supply & Value Chain Management)
จับกระแสการบริหารซัพพลายเชนแบบผู้ส่งออกมืออาชีพ (Supply & Value Chain Management)
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน  (Product Development)
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Product Development)
การวางแผนการเงินและจัดการโครงสร้างต้นทุน  (Cost Structure & Financial Planning)
การวางแผนการเงินและจัดการโครงสร้างต้นทุน (Cost Structure & Financial Planning)
การสร้างมูลค่าเพิ่มในยุควิถีใหม่ New Normal
การสร้างมูลค่าเพิ่มในยุควิถีใหม่ New Normal
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าไทยในตลาดโลก (Intellectual Property & Protection)
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าไทยในตลาดโลก (Intellectual Property & Protection)
แฉยุทธวิธีสร้างแบรนด์ระดับอินเตอร์ (Branding & Marketing Positioning)
แฉยุทธวิธีสร้างแบรนด์ระดับอินเตอร์ (Branding & Marketing Positioning)
เปิดกลยุทธ์การตั้งราคา
เปิดกลยุทธ์การตั้งราคา
เทรนด์การเปลี่ยนโลก การปรับตัวของผู้ส่งออก ในยุค New Normal
เทรนด์การเปลี่ยนโลก การปรับตัวของผู้ส่งออก ในยุค New Normal