วางหมากการผลิตพิชิตตลาดส่งออก (Production Management)
วิทยากร
EXAC Admin 01 EXIMADMIN
คำอธิบายหลักสูตร
---
วัตถุประสงค์
---
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
---
ระดับเนื้อหา
---
การรับวุฒิบัตร
---
รายละเอียดเพิ่มเติม
---
วางหมากการผลิตพิชิตตลาดส่งออก (Production Management)
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
สิทธิประโยชน์ทางการค้า
สิทธิประโยชน์ทางการค้า
กระบวนการส่งออกและนำเข้า
กระบวนการส่งออกและนำเข้า
กลยุทธ์การวางแผนบุกตลาด E-Commerce
กลยุทธ์การวางแผนบุกตลาด E-Commerce
การเปลี่ยนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์สู่ปฏิบัติการ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
การเปลี่ยนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์สู่ปฏิบัติการ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
เทคนิคการเลือก Logistic Service Providers
เทคนิคการเลือก Logistic Service Providers
การสร้างจุดต่างให้สินค้า ความยืดหยุ่นในการปรับรูปแบบ และการควบคุมมาตรฐาน
การสร้างจุดต่างให้สินค้า ความยืดหยุ่นในการปรับรูปแบบ และการควบคุมมาตรฐาน
สมการ “อยู่รอด - ยั่งยืน ยกระดับผู้ส่งออกไทย เข้มแข็งด้วยดิจิทัล
สมการ “อยู่รอด - ยั่งยืน ยกระดับผู้ส่งออกไทย เข้มแข็งด้วยดิจิทัล
กลยุทธ์และการนำองค์กรเพื่อการเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพ
กลยุทธ์และการนำองค์กรเพื่อการเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพ
เหลียวหลังแลหน้าหาทางปิดความเสี่ยงทางธุรกิจ
เหลียวหลังแลหน้าหาทางปิดความเสี่ยงทางธุรกิจ
จับกระแสการบริหารซัพพลายเชนแบบผู้ส่งออกมืออาชีพ (Supply & Value Chain Management)
จับกระแสการบริหารซัพพลายเชนแบบผู้ส่งออกมืออาชีพ (Supply & Value Chain Management)
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน  (Product Development)
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Product Development)
การวางแผนการเงินและจัดการโครงสร้างต้นทุน  (Cost Structure & Financial Planning)
การวางแผนการเงินและจัดการโครงสร้างต้นทุน (Cost Structure & Financial Planning)
การสร้างมูลค่าเพิ่มในยุควิถีใหม่ New Normal
การสร้างมูลค่าเพิ่มในยุควิถีใหม่ New Normal
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าไทยในตลาดโลก (Intellectual Property & Protection)
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าไทยในตลาดโลก (Intellectual Property & Protection)
แฉยุทธวิธีสร้างแบรนด์ระดับอินเตอร์ (Branding & Marketing Positioning)
แฉยุทธวิธีสร้างแบรนด์ระดับอินเตอร์ (Branding & Marketing Positioning)
เปิดกลยุทธ์การตั้งราคา
เปิดกลยุทธ์การตั้งราคา
เทรนด์การเปลี่ยนโลก การปรับตัวของผู้ส่งออก ในยุค New Normal
เทรนด์การเปลี่ยนโลก การปรับตัวของผู้ส่งออก ในยุค New Normal