เหลียวหลังแลหน้าหาทางปิดความเสี่ยงทางธุรกิจ
วิทยากร
คุณยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
คุณฉัตรทิพย์ วีราสา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และปฏิบัติการรับประกัน EXIM Bank
คุณยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า EXIM Bank
คำอธิบายหลักสูตร
---
วัตถุประสงค์
---
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
---
ระดับเนื้อหา
---
การรับวุฒิบัตร
---
รายละเอียดเพิ่มเติม
---
เหลียวหลังแลหน้าหาทางปิดความเสี่ยงทางธุรกิจ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
จับกระแสการบริหารซัพพลายเชนแบบผู้ส่งออกมืออาชีพ (Supply & Value Chain Management)
จับกระแสการบริหารซัพพลายเชนแบบผู้ส่งออกมืออาชีพ (Supply & Value Chain Management)
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน  (Product Development)
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Product Development)
การวางแผนการเงินและจัดการโครงสร้างต้นทุน  (Cost Structure & Financial Planning)
การวางแผนการเงินและจัดการโครงสร้างต้นทุน (Cost Structure & Financial Planning)
การสร้างมูลค่าเพิ่มในยุควิถีใหม่ New Normal
การสร้างมูลค่าเพิ่มในยุควิถีใหม่ New Normal
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าไทยในตลาดโลก (Intellectual Property & Protection)
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าไทยในตลาดโลก (Intellectual Property & Protection)
แฉยุทธวิธีสร้างแบรนด์ระดับอินเตอร์ (Branding & Marketing Positioning)
แฉยุทธวิธีสร้างแบรนด์ระดับอินเตอร์ (Branding & Marketing Positioning)
เปิดกลยุทธ์การตั้งราคา
เปิดกลยุทธ์การตั้งราคา
เทรนด์การเปลี่ยนโลก การปรับตัวของผู้ส่งออก ในยุค New Normal
เทรนด์การเปลี่ยนโลก การปรับตัวของผู้ส่งออก ในยุค New Normal