การประเมินความพร้อมด้านการส่งออก
วิทยากร
วิทยากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC)
คำอธิบายหลักสูตร

ประเมินความพร้อมด้านการส่งออกของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อพัฒนาต่อยอดให้บริษัทเติบโต

วัตถุประสงค์

Course นี้ถูกออกแบบให้เป็น Interactive Online Course ที่ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสได้รับคำปรึกษาจากกูรูในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ในการค้าระหว่างประเทศ โดย Course ประกอบด้วย 4 ส่วน รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมงดังนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้เรื่องกระบวนการส่งออก ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการส่งออก เทอมการชำระเงิน เงื่อนไขในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เอกสารการส่งออก และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจส่งออก

ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่องกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจส่งออก เราจะมาเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆในการทำธุรกิจส่งออก เช่น การหาข้อมูลตลาดส่งออก การสร้าง Business Model เพื่อการส่งออก การประเมินความพร้อมทางธุรกิจ และการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 3 ความรู้เรื่องการตลาดและการค้าระหว่างประเทศ เราจะมาคุยกันถึงเรื่องกลยุทธ์การตลาด การตั้งราคา การทำ Content Marketing และการสร้างตัวตนในดิจิตอล ผ่าน E-Commerce ระดับโลก

ส่วนที่ 4  ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน ความเข้าใจในเรื่องงบการเงินและสถานะทางการเงินของตัวเอง จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างรัดกุมทั้งในระยะกลางและระยะยาว.


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการหรือบุคลลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจส่งออก หรือเพิ่งเริ่มต้นส่งออกสินค้า  

ระดับเนื้อหา

ระดับเบื้องต้น

การรับวุฒิบัตร
---
รายละเอียดเพิ่มเติม
---
TERAK
เอกสารประกอบ เรื่อง TERAK
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การตั้งราคาในธุรกิจส่งออก
กลยุทธ์การตั้งราคาในธุรกิจส่งออก
Market Analysis
Market Analysis
เทอมการชำระเงินในธุรกิจส่งออก 
เทอมการชำระเงิน
เทอมการชำระเงิน
รักษาสภาพคล่องไว้ ไม่ติดกับดักทางการเงิน
เทคนิคการจัดการโครงสร้างทางการเงิน
เทคนิคการจัดการโครงสร้างทางการเงิน
วางแผนการเงินดีธุรกิจมีแต่โต
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
Financial Management ครบเครื่องเรื่องบริหารเงินในธุรกิจส่งออก
การตรวจสุขภาพทางการเงิน
การตรวจสุขภาพทางการเงิน
ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง ผู้ประกอบการจะสามารถทำธุรกรรมแต่ละประเภทได้อย่างไร
การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ
การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ
การ Post สินค้าผ่าน E-Commerce Platform สำหรับผู้ส่งออก
E-Commerce
E-Commerce
เรียนรู้การทำ Content Marketing และจะเขียน Content อย่างไรให้ได้ผลที่สุด
กลยุทธ์การสร้าง Content Marketing
กลยุทธ์การสร้าง Content Marketing
รู้จักกับ Digital Marketing และกลยุทธ์ในการทำ  Digital Marketing
การวางกลยุทธ์การตลาดแบบ Growth Strategy
การวางกลยุทธ์การตลาดแบบ Growth Strategy
กระบวนการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจตลาดโลก
การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์
การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์
การพัฒนาคุณค่าสินค้าด้วย Design Thinking Process
Design Thinking Process
Design Thinking Process
เรียนรู้การวางกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas
Business Model Canvas
Business Model Canvas
เอกสารที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ Export Document ประกอบไปด้วยเอกสารอะไรบ้าง มีกี่ขั้นตอน
เอกสารที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ Export Document
เอกสารที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ Export Document
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในธุรกิจส่งออกTips: การใช้งานระบบ ExSim (Exporting Simulation Platform)
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในธุรกิจส่งออก
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในธุรกิจส่งออก
เงื่อนไขการส่งสินค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS 2020)
เงื่อนไขการส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เงื่อนไขการส่งสินค้าระหว่างประเทศ