การตรวจสุขภาพทางการเงิน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การตั้งราคาในธุรกิจส่งออก
กลยุทธ์การตั้งราคาในธุรกิจส่งออก
Market Analysis
Market Analysis
เทอมการชำระเงินในธุรกิจส่งออก 
เทอมการชำระเงิน
เทอมการชำระเงิน
รักษาสภาพคล่องไว้ ไม่ติดกับดักทางการเงิน
เทคนิคการจัดการโครงสร้างทางการเงิน
เทคนิคการจัดการโครงสร้างทางการเงิน
วางแผนการเงินดีธุรกิจมีแต่โต
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง ผู้ประกอบการจะสามารถทำธุรกรรมแต่ละประเภทได้อย่างไร
การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ
การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ
ประเมินความพร้อมด้านการส่งออกของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อพัฒนาต่อยอดให้บริษัทเติบโต
การประเมินความพร้อมด้านการส่งออก
การประเมินความพร้อมด้านการส่งออก
การ Post สินค้าผ่าน E-Commerce Platform สำหรับผู้ส่งออก
E-Commerce
E-Commerce
เรียนรู้การทำ Content Marketing และจะเขียน Content อย่างไรให้ได้ผลที่สุด
กลยุทธ์การสร้าง Content Marketing
กลยุทธ์การสร้าง Content Marketing
รู้จักกับ Digital Marketing และกลยุทธ์ในการทำ  Digital Marketing
การวางกลยุทธ์การตลาดแบบ Growth Strategy
การวางกลยุทธ์การตลาดแบบ Growth Strategy
กระบวนการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจตลาดโลก
การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์
การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์
การพัฒนาคุณค่าสินค้าด้วย Design Thinking Process
Design Thinking Process
Design Thinking Process
เรียนรู้การวางกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas
Business Model Canvas
Business Model Canvas
เอกสารที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ Export Document ประกอบไปด้วยเอกสารอะไรบ้าง มีกี่ขั้นตอน
เอกสารที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ Export Document
เอกสารที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ Export Document
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในธุรกิจส่งออกTips: การใช้งานระบบ ExSim (Exporting Simulation Platform)
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในธุรกิจส่งออก
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในธุรกิจส่งออก
เงื่อนไขการส่งสินค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS 2020)
เงื่อนไขการส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เงื่อนไขการส่งสินค้าระหว่างประเทศ